FOREDRAG I SUPERVISION I  WORKSHOPS

Inspiration, uddannelse og formidling

der skaber RO og bevidsthed fagligt, såvel

som personligt.

Jeg samarbejder med virksomheder, kommuner, foreninger og andre instanser med interesse for mental sundhed og trivsel.


Indsatserne er rettet mod medarbejdere, ledere, HR, pårørende, patientgrupper, fagpersoner i den sociale- og sundhedsfaglige sektor, borgere med henblik på udvikling, behandling og forandring samt private virksomheder der ønsker at arbejde med mental sundhed og trivsel. 


Samarbejdet kan indeholde supervision, inspirerende foredrag, workshops og undervisning om om vejen til RO,  hvor deltagerne får inspiration, viden og konkrete værktøjer til hvordan man kan arbejde med at skabe RO i livet. 


Ud over foredrag, workshops og undervisning, kan samarbejdet også tage afsæt i individuel- samt gruppe terapi med henblik på at fremme den mentale trivsel. 


Indsatserne tager afsæt i evidensbaserede metoder, herunder viden om evolutionsteori, neurovidenskab, metakognitiv terapi samt barriererne for RO. Indsatserne understøttes med praksisnære eksempler og cases. 


Budskabet om RO formidles og trænes i et letomsætteligt sprog og øvelser, der skaber mening og let kan overføres til privat og fagligt..